'Οροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί  Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στην ιστοσελίδα μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα ή/και οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτήν, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το detergents.libocorp.com  δεσμεύεται και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του.  Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες χωρίς την άδειά σας. Η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς γίνεται με μοναδικό σκοπό τη δική σας εξυπηρέτηση στην ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία αυτά κρατούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκεινται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας [(Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα  Προεδρικά  Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)]. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξετε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, «κατέβασμα», μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα detergents.libocorp.com, όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας Cleanplus άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.